Onze algemene verkoopvoorwaarden

Onze algemene verkoopvoorwaarden

Onze Algemene verkoopvoorwaarden zijn gewijzigd. Onze nieuwe Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing vanaf de verlenging van je energiecontract na 1 november 2015 als je maandelijks een factuur ontvangt en na 1 januari 2016 als je om de drie of zes maanden een factuur ontvangt. Je kunt onze nieuwe Algemene verkoopvoorwaarden hier verkrijgen.

De wijzigingen betreffen de volgende aspecten:

 • Verbetering van de definities voor meer duidelijkheid over de gebruikte termen en coherentie met het Wetboek van economisch recht, meer bepaald met betrekking tot de begrippen consument, verkoop op afstand en het buiten de onderneming afgesloten contract;
 • Verbetering van verscheidene formuleringen voor een betere leesbaarheid en meer coherentie met het wet- en regelgevingskader, meer bepaald met betrekking tot het toepassingsgebied van het contract en de afsluiting en uitvoering van het contract, en in het bijzonder met betrekking tot het herroepingsrecht en de acceptatie- en weigeringsvoorwaarden voor klanten;
 • Aanpassing van de bepalingen inzake de duur en de beëindiging van het contract, om de ontwikkelingen op wetgevingsgebied en de aanbevelingen van de regelgevende instanties erin te verwerken, en voor een grotere nauwkeurigheid in de gebruikte terminologie;
 • Verduidelijking van de elementen met betrekking tot de prijs en de facturatie;
 • Herziening van de procedure bij wanbetaling of een facturatiefout;
 • Verzwaring van de sancties voor laattijdige betaling van facturen en aanpassing van de verwijlinteresten;
 • Aanpassing afhankelijk van het reglementaire plafond van de aan de Brusselse klanten bij wijze van borg gevraagde bedragen;
 • Aanpassing van de bepalingen inzake de bescherming van de persoonsgegevens;
 • Verduidelijking van de bepalingen inzake aansprakelijkheid;
 • Wijziging van de verhuisprocedure, om de ontwikkelingen op wetgevingsgebied en de aanbevelingen van de regelgevende instanties erin te verwerken;
 • Aanpassing van de voorwaarden voor een wijziging van de Algemene verkoopvoorwaarden.

 

Categorie : Onze Algemene verkoopvoorwaarden

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.