FAQ

FAQ

Mijn facturen

Top questions (0) | All questions (3)

Waar kan ik het attest verkrijgen voor het sociaal tarief?  

Het attest voor het sociaal tarief kun je aanvragen bij de volgende diensten, afhankelijk van je situatie:

 • FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 1 - 1000 Brussel
Tel. 0800 987 99       Fax 02 509 81 85
E-mail: handiF@minsoc.fed.be

 • Het OCMW-kantoor van je huidige verblijfplaats
 • De Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren - 1060 Brussel
Tel. 02 529 21 11    Fax 02 529 39 21
E-mail: [email protected]


 

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Wat zijn de sociale maximumprijzen?  

Er bestaat een sociaal tarief voor elektriciteit en gas om consumenten met een laag inkomen of consumenten die zich in een kwetsbare situatie bevinden, te beschermen.

De sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas zijn een federale bevoegdheid en liggen vast voor iedere leverancier.

Klik hier om de prijslijsten te bekijken voor elektriciteit.
Klik hier om de prijslijsten te bekijken voor aardgas.

Voor vragen over de sociale maximumprijzen kun je contact openemen met:

FOD Economie KMO, Middenstand en Energie
North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Gratis telefoonnummer 0800 120 33
Gratis faxnummer 0800 120 57
[email protected]
www.mineco.fgov.be

Meer informatie vind je ook op de website van de VREG.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Wat zijn de voordelen van het sociaal tarief?  

Het sociaal tarief is identiek bij alle energieleveranciers. Het wordt bepaald door de nationale energieregulator. De prijs wordt berekend op basis van de laagste tarieven op de markt. De personen die van het sociaal tarieven genieten betalen geen huurkosten voor hun meter van elektriciteit en aardgas.

Over het algemeen wordt het sociaal tarief automatisch toegepast. In sommige gevallen zijn enkele stappen noodzakelijk.

Voor meer informatie over de nodige stappen om het sociaal tarief te krijgen voor elektriciteit en aardgas, neem contact op met de FOD ECONOMIE, per telefoon op het gratis telefoonnummer 0800 120 33 van 9 tot 5 uur of per e-mail via [email protected]

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.