FAQ

FAQ

Mijn Contract

Top questions (0) | All questions (3)

De contractbeheerder is overleden. Wat moet ik doen?  

Eerst en vooral willen we namens het hele Lampiris-team onze innige en oprechte deelneming betuigen met je verlies.

Om het overlijden van de contractbeheerder te verwerken, kan je het volgende doen.

 • Je bent de partner van de overledene en wenst het contract op je naam over te nemen. 
  Gelieve ons de volgende documenten te bezorgen:
  • een kopie van de overlijdensakte en;
  • indien je naam niet op de overlijdensakte staat, eveneens een geldig bewijs van gezinssamenstelling;
  • het document “gegevens nieuwe overnemer”


 • Je bent niet de partner van de overledene en wenst het contract op je naam over te nemen.
  Gelieve ons de volgende documenten te bezorgen:
  • een kopie van de overlijdensakte en;
  • een leveringscontract en;
  • een energieovernamedocument (gelieve “overleden” te vermelden bij de handtekening van de vertrekkende).


 • De facturatie en communicaties dienen tijdelijk naar de notaris te worden verzonden zonder het contract stop te zetten.
  Gelieve ons de volgende documenten te bezorgen:
  • een kopie van de overlijdensakte en;
  • de contactgegevens van de notaris.


 • Je wenst het leveringscontract te beëindigen en het niet over te nemen op je naam.
  Gelieve ons de volgende documenten te bezorgen:
  • een kopie van de overlijdenaskte en;
  • een energieovernamedocument. Vergeet hierbij niet de meterstanden te vermelden zodat er een eindafrekening kan opgemaakt worden.


Bezorg ons deze documenten per post (Rue Saint-Laurent 54, 4000 Luik) of e-mail naar [email protected].

 

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Moet ik een vergoeding betalen als mijn gezinssituatie wijzigt?  

Er zullen geen extra administratieve kosten worden aangerekend door Lampiris om uw verhuis te verwerken.

Het is wel van uiterst belang dat u voor het nieuwe adres zo snel mogelijk het "Addendum aan contract" invult en ons bezorgt. Indien er binnen een afzienbare tijd op een leveradres geen nieuwe leverancier is, zal dit leverpunt worden afgesloten. Voor deze interventie zal uw netbeheerder een kost aanrekenen.

Als u uw contract met Lampiris opzegt, geldt een opzegtermijn van 30 dagen en zijn onze opzegvoorwaarden van toepassing (in het Brusselse Gewest geldt een opzegtermijn van 60 dagen). Als u die niet respecteert, zal Lampiris u een schadevergoeding aanrekenen zoals overeengekomen in onze algemene voorwaarden.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
Ik wil het contract op een andere naam zetten. Wat moet ik doen?  

We kunnen je het makkelijkst helpen als je contact met ons opneemt op het nummer 0800 11 115. Een van onze medewerkers zal je helpen je dossier in orde te brengen.

Was het antwoord nuttig voor jou?

Leg uit waarom het niet nuttig was

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.