Wat zijn de energiepremies in Brussel?

Energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kun je een energiepremie aanvragen. De premies zijn een pakket van financiële steunmaatregelen, bestemd voor werken die de energieprestaties van gebouwen verbeteren.

Je kunt de premie uiteraard gebruiken om je woning beter te isoleren.

De isolatiepremies in het Brusselse Gewest

Het bedrag van de toegekende isolatiepremies isolatie is vooral afhankelijk van het soort werken. Waarom ze verschillen? Omdat niet alle vormen van isolatie dezelfde ecologische impact hebben. Je kunt subsidies aanvragen voor:

Het bedrag van de toegekende premie hangt ook af van je inkomenscategorie

Afhankelijk van het inkomen van je huishouden kun je al dan niet een premieverhoging krijgen (met 'inkomen' bedoelen we de inkomsten van alle volwassenen die deel uitmaken van de gezinskern).

Je kunt dit eenvoudig berekenen: neem het totale belastbare inkomen (het inkomen in het voorlaatste volledige jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de aanvraag). Vraag je een energiepremie aan in 2016, dan wordt gekeken naar het totale belastbare inkomen in 2014.

Inkomenscategorie Plafond inkomen indien alleenstaand Plafond inkomen indien samenwonend
Categorie A (standaard) Meer dan € 67.050,72 Meer dan € 82.050,72
Categorie B (beschouwd als gemiddeld inkomen) Tussen € 33.525,36 en € 67.050,72 Tussen € 48.525.36 en € 82.050,72
Categorie C (beschouwd als een laag inkomen) Minder dan € 33.525,36 Minder dan € 48.525,36

Deze drempelwaarden worden verhoogd met € 5000 in de volgende gevallen:

  • voor iedere persoon ten laste (kind of persoon met de status van gehandicapte),
  • als de aanvrager jonger is dan 35 jaar.

Let wel, er is een plafond voor de aanvraag van deze premies! Afhankelijk van de isolatiewerken mag het premiebedrag nooit meer bedragen dan 50% van het factuurbedrag, inclusief btw.

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris