Wat zijn de criteria om een isolatiepremie te krijgen in het Brussels Gewest?

Criteria om een energiepremie te krijgen in Brussel

Om in aanmerking te komen voor isolatiepremies, moet je aan bepaalde criteria voldoen. Welke zijn dit?

Voorwaarden voor de aanvrager

Om een energiepremie te krijgen moet je:

  • ten minste 18 jaar of een ontvoogde minderjarige zijn
  • reële rechten uitoefenen op je woning, d.w.z. eigenaar , vruchtgebruiker, blote eigenaar enz. zijn
  • het bestuur toelaten controlebezoeken te doen

Voldoe je aan deze voorwaarden? Dat is al een goed begin.

Voorwaarden voor de woning

Je woning moet:

  • op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen
  • minstens 10 kaarsjes hebben uitgeblazen en dus meer dan 10 jaar geleden gebouwd zijn

Toegestane werken

Niet alle soorten werkzaamheden worden gesubsidieerd. Dit zijn de werken die subsidies krijgen:

Opmerking: De werken moeten van tevoren worden aangekondigd. Deze aankondiging moet bij de dienst administratie van je gewest worden ingediend. In deze voorafgaandelijke aankondiging moeten de volgende elementen verduidelijkt zijn: het type uit te voeren isolatiewerken, de aanvankelijk voorziene kost, de vermoedelijke uitvoeringsdatum van de werken en de vermoedelijke datum waarop het premiedossier wordt ingevuld.

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris