Alles weten over de premies voor dakisolatie in het Brussels Gewest

Premies voor dakisolatie in het Brussels Gewest

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan kun je een tegemoetkoming krijgen voor de isolatie van je dak. Deze wordt toegekend door het gewest. Wat houdt dat precies in?

Wat is het bedrag van de premies?

Het bedrag van de basispremie bedraagt € 15/m² onder bepaalde voorwaarden:

  • De R-waarde moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 4,00 m² K/W;
  • De premieaanvraag moet binnen de 4 maanden na de facturatie van het saldo van de werken worden ingediend;
  • Het gebouw moet minstens 10 jaar oud zijn.

En een verhoging van de premies?

Afhankelijk van je inkomen kun je een premieverhoging bekomen. Wist je dit? Dit nemen we samen onder de loep!

"Ik ben alleenstaande":

Basiscategorie: meer dan € 67.050,72 --> € 20/m²

Categorie gemiddeld inkomen: tussen € 33.525,36 en € 67.050,72 -- > € 30/m²

Categorie laag inkomen: minder dan € 33.525,36 --> € 40/m²

"Ik ben samenwonende of getrouwd":

Basiscategorie: meer dan € 82.050,72 --> € 20/m²

Categorie gemiddeld inkomen: tussen € 48.525,36 en € 82.050,72 -- > € 30/m²

Categorie laag inkomen: minder dan € 48.525,36 --> € 40/m²

Andere voordelen:

Als je natuurlijk isolatiemateriaal gebruikt (meer dan 85% hernieuwbare bestanddelen), kun je een bijkomende verhoging krijgen van € 10/m².

Als de te isoleren woning in een RVOHR (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) ligt, kom je in aanmerking voor een verhoging van 10% van het premiebedrag.

Voorwaarden om aanspraak te maken op de isolatiepremie

Om van deze premie te kunnen genieten, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hier leggen we je alle toekenningscriteria van een energiepremie in het Brussels Gewest uit, en nog meer...

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris