Premies voor groendaken in Brussel

Heb je recht op een premie voor een groendak in het Brussels Gewest?

De aanleg van een groendak wordt niet gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar als je een groendak aanlegt, plaats je ook isolatie. En voor die werken heb je wel recht op een premie. We leggen het even uit.

Premies voor een groendak in het Brussels Gewest

Zoals je net hebt gelezen, kent het Brussels Gewest geen subsidies toe voor de aanleg van een groendak zoals hier beschreven. Maar als je een groendak aanlegt, doe je dat altijd op een plat dak. Profiteer van deze investering om het dak te isoleren!

Er is dus geen reden om geen premie te krijgen als je onder je groendak isolatie plaatst! De voorwaarden zijn dus dezelfde als voor een plat dak:

Wat is het bedrag van de premies?

Het bedrag van de premie voor de thermische isolatie van je plat dak bedraagt € 15/m².

De premie kan worden verhoogd naargelang je inkomenscategorie. Deze wordt bepaald door de som van het totale belastbare inkomen van de aanvrager en van elke persoon ouder dan 18 die deel uitmaakt van het gezin.

In welk geval krijg ik een premieverhoging?

Je kunt een verhoging van de isolatiepremies bekomen. Elk geval is echter uniek en hangt af van je persoonlijke situatie. De hieronder beschreven inkomensgrenzen worden bijvoorbeeld verhoogd met € 5.000 als de aanvrager jonger is dan 35 en met € 5.000 per persoon fiscaal ten laste.

Ben je alleenstaande?

Basiscategorie: meer dan € 67.050,72 --> € 15/m²

Categorie gemiddeld inkomen: tussen € 33.525,36 en € 67.050,72 -- > € 20/m²

Categorie laag inkomen: minder dan € 33.525,36 --> € 25/m²

Woon je samen?

Basiscategorie: meer dan € 82.050,72 --> € 15/m²

Categorie gemiddeld inkomen: tussen € 48.525,36 en € 82.050,72 -- > € 20/m²

Categorie laag inkomen: minder dan € 48.525,36 --> € 25/m²

De 'kleine' pluspunten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Kies je voor een 'groener' materiaal, namelijk met meer dan 85% hernieuwbare bestanddelen, dan geeft het gewest je een bonus van € 10/m².
  • Als je kiest voor isolatiemateriaal met een hoge energieprestatie (R-waarde hoger dan of gelijk aan 9 m² K/W), reken dan op een bonus van € 10/m² in je budget.
  • Ligt je woning in een RVOHR-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie)? Dan kom je in aanmerking voor een verhoging van 10% van het premiebedrag.

Onder welke voorwaarden kun je deze premies krijgen?

  • De R-waarde moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 4,00 m² K/W;
  • De premieaanvraag moet binnen de 4 maanden na de facturatie van het saldo van de werken worden ingediend;
  • Het gebouw moet minstens 10 jaar oud zijn.

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris