Wat zijn de premies voor vloerisolatie in Brussel?

Wat zijn de premies voor vloerisolatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Naast een lagere energiekost biedt vloerisolatie nog een ander voordeel: een verbeterd comfort. Maar wat zijn de financiële tegemoetkomingen om hiervan te genieten?

Welk bedrag voor welke techniek?

Het bedrag van de premie voor vloerisolatie varieert van € 20/m² tot € 30/m² en kan in bepaalde gevallen nog worden verhoogd.

De minimale R-waarde varieert op basis van de werkwijze:

 • voor thermische isolatie via de kelder: de thermische 'R-waarde' moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan 3,5 m² K/W.
 • voor thermische isolatie via de bovenzijde: de thermische 'R-waarde' moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan 2,00 m² K/W.

Afhankelijk van het gebouw wordt één van beide technieken gekozen. Bij een volledige renovatie raden we bijvoorbeeld vloerisolatie langs de bovenzijde aan.

Zijn er nog andere tegemoetkomingen?

Ja! Bekijk eerst of je in aanmerking komt om een verhoging van je premie te krijgen. Volg de gids!

Verhoging op basis van je inkomenscategorie

De premie kan worden verhoogd op basis van je inkomenscategorie. Deze wordt bepaald door de som van het totale belastbare inkomen van de aanvrager en van elke persoon ouder dan 18 die deel uitmaakt van het gezin. De inkomensgrenzen worden verhoogd met € 5.000 als de aanvrager jonger is dan 35 en met € 5.000 per persoon fiscaal ten laste.

Welke verhogingen zijn er voor alleenstaanden?

Basiscategorie: meer dan € 67.050,72 --> € 20/m²

Categorie gemiddeld inkomen: tussen € 33.525,36 en € 67.050,72 -- > € 25/m²

Categorie laag inkomen: minder dan € 33.525,36 --> € 30/m²

Welke verhogingen zijn er voor samenwonenden?

Basiscategorie: meer dan € 82.050,72 --> € 20€m²

Categorie gemiddeld inkomen: tussen € 48.525,36 en € 82.050,72 -- > € 25/m²

Categorie laag inkomen: minder dan € 48.525,36 --> € 30/m²

Andere voordelen:

Er zijn nog twee andere voordelen waarvan je kunt genieten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je:

 • kiezen voor 'natuurlijk' isolatiemateriaal met meer dan 85% hernieuwbare bestanddelen. In dar geval wordt een bijkomend voordeel van € 10/m² toegekend.
 • een woning isoleren gelegen in een "RVOHR" (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie). Dan krijg je ook een verhoging van 10% van het premiebedrag.
 • Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de premie voor vloerisolatie?

  De voorwaarden voor vloerisolatie zijn de volgende:

  • Het gebouw moet minstens 10 jaar oud zijn;
  • De premieaanvraag moet binnen de 4 maanden na de datum van de eindfactuur worden ingediend bij de bevoegde dienst;
  • de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer.

  Je moet evenwel voldoen aan verschillende algemene voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld meerderjarig zijn en de geïsoleerde woning moet wel degelijk op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad liggen. Hier vind je de lijst met de toekenningscriteria voor een energiepremie in het Brussels Gewest. Voor bepaalde isolatiewerken moeten echter voldaan worden aan bijkomende voorwaarden.

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris