Wat zijn de premies voor de isolatie van je zoldervloer in Brussel?

Premies voor de isolatie van je zoldervloer in Brussel

Het isoleren van een zoldervloer gaat sneller en is goedkoper dan dakisolatie. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kun je hiervoor subsidies krijgen. We leggen dit even uit.

De toegekende premie bedraagt:

Het bedrag van de premie voor de isolatie van een zoldervloer varieert van € 15/m² tot € 25/m² en kan nog worden verhoogd op voorwaarde dat:

  • de thermische R-waarde hoger is dan of gelijk is aan 4,00 m² K/W;
  • de werken worden uitgevoerd door een bij de KBO ingeschreven aannemer die onderworpen is aan de btw.

Hoe zit het met die verhogingen?

Hoe krijg je die? Dat hangt af van je persoonlijke situatie en die van je gezin. De doorslaggevende factor is je inkomenscategorie. Deze wordt bepaald door de samenstelling van je gezin, namelijk door de som van het totale belastbare inkomen van de aanvrager en van elke persoon ouder dan 18 die deel uitmaakt van het gezin. De hieronder beschreven inkomenscategorieën worden ook in de hoogte herzien met € 5.000 als de aanvrager jonger is dan 35 en per persoon fiscaal ten laste.

Welke premie krijg ik met een inkomen als alleenstaande?

Basiscategorie: meer dan € 67.050,72 --> € 15/m²

Categorie gemiddeld inkomen: tussen € 33.525,36 en € 67.050,72 -- > € 20/m²

Categorie laag inkomen: minder dan € 33.525,36 --> € 25/m²

Welke premie krijg ik met mijn inkomen als samenwonende?

Basiscategorie: meer dan € 82.050,72 --> € 15/m²

Categorie gemiddeld inkomen: tussen € 48.525,36 en € 82.050,72 -- > € 20/m²

Categorie laag inkomen: minder dan € 48.525,36 --> € 25/m²

Heb je groene vingers? Dan krijg je van het gewest:

  • € 10/m² als je natuurlijk isolatiemateriaal gebruikt dat voor meer dan 85% uit hernieuwbare bestanddelen bestaat;
  • een verhoging van 10% van het premiebedrag voor elke woning die in een RVOHR-zone ligt (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie);
  • € 10/m² voor isolatiemateriaal met een R-waarde hoger dan of gelijk aan 9 m² K/W.

Wat zijn de voorwaarden van deze premie?

Aangezien de isolatie van de zoldervloer een alternatief is voor dakisolatie zijn de toekenningsregels gelijkaardig:

  • De premieaanvraag moet binnen de 4 maanden na de datum van de eindfactuur worden ingediend;
  • Het gebouw moet minstens 10 jaar oud zijn;
  • De R-waarde moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 4,00 m² K/W.

Er zijn echter ook bepaalde voorwaarden die betrekking hebben op jezelf. Je moet bijvoorbeeld meerderjarig zijn. Dat lijkt logisch, maar we leggen het je hier in detail uit.

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris