Alles te weten over de isolatiepremies in Wallonië?

Energiepremies in Wallonië

In het Waals Gewest kun je aanspraak maken op een energiepremie. Het gaat over een pakket financiële tegemoetkomingen om werken uit te voeren die de energieprestaties van je woning verbeteren!

Isolatiepremies in Wallonië

In Wallonië hangen de isolatiepremies net als in de andere gewesten, af van het soort uit te voeren werken. De verschillen hangen namelijk nauw samen met de milieu-impact van de geplaatste isolatie.

Verhoging van de subsidie op basis van de inkomenscategorie van je gezin

Afhankelijk van je gezinsinkomen, dus het totale inkomen van de meerderjarige personen die met je samenwonen, kom je al dan niet in aanmerking voor een verhoging. Om dit te berekenen:

  • Neem de totale belastbare inkomens van het volledige voorlaatste jaar dat voorafgaat aan de indiening van de premieaanvraag. Kortom: wanneer je je aanvraag indient in 2016, neem je de totale belastbare inkomens die in 2014 werden ontvangen door de meerderjarige personen uit je gezin.
  • Van dit bedrag dien je € 5.000 af te trekken per kind ten laste, of per kind voor wie een lid van het gezin geniet van een gelijkmatig verdeelde huisvesting of per persoon die door de FOD Sociale Zekerheid als gehandicapte wordt erkend.
  • Zo bekom je het referentie-inkomen.
Inkomenscategorie Referentie-inkomen van het gezin Verhoging van de basispremie
C1 Lager dan of gelijk aan € 21.900 Basispremie vermenigvuldigd met 3
C2 hoger dan € 21.900,01 en lager dan of gelijk aan € 31.100 Basispremie vermenigvuldigd met 2
C3 hoger dan € 31.100,01 en lager dan of gelijk aan € 41.100 Basispremie vermenigvuldigd met 1,5
C4 hoger dan € 41.100,01 en lager dan of gelijk aan € 93.000 Basispremie vermenigvuldigd met 1

Opgelet, deze premies zijn geplafonneerd! Het bedrag van de premie kan nooit 70 % van de gefactureerde bedragen overschrijden, incl. btw.

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris