Wat zijn de criteria om een isolatiepremie te krijgen in Wallonië?

Criteria om een energiepremie te krijgen in Wallonië

Om aanspraak te maken op subsidies voor de isolatie van je woning, moet worden voldaan aan bepaalde criteria voor de woning zelf, het type isolatie maar ook wat betreft jezelf. Laten we dit even bekijken.

Voorwaarden voor de aanvrager

Om een energiepremie te krijgen, moet je:

 • ten minste 18 jaar of een ontvoogde minderjarige zijn;
 • reële rechten uitoefenen op je woning, d.w.z. eigenaar, vruchtgebruiker, blote eigenaar enz. zijn
 • beschikken over een totaal gezinsinkomen lager dan of gelijk aan € 93.000;
 • het bestuur toelaten controlebezoeken te doen;
 • voldoen of je ertoe verbinden te voldoen aan een van de volgende voorwaarden binnen de 12 maanden vanaf de dag waarop de premie is uitbetaald:
  • de woning betrekken als hoofdverblijfplaats en je ertoe verbinden de ruimtes van de woning waarop de premie betrekking heeft niet om te vormen tot een ruimte voor professioneel gebruik, en dit voor minstens 5 jaar;
  • de woning niet als hoofdverblijfplaats betrekken maar deze via een beheermandaat ter beschikking stellen van een huisvestingsmaatschappij van een overheidsdienst (zoals het OCMW) of een andere door de bevoegde minister aangewezen organisatie, en dit voor minstens 6 jaar;
  • de volledige woning gratis als hoofdverblijfplaats ter beschikking stellen van een familielid of een bloedverwant tot de tweede graad, en dit voor minstens 1 jaar.

Voorwaarden voor de woning

Je woning moet:

 • in Wallonië liggen;
 • ten minste 20 jaar vóór de ontvangstdatum van de premieaanvraag voor het eerst aangegeven zijn als eerste bewoning in de hoedanigheid van een woonst.

Toegestane werken

De werken moeten van tevoren worden aangekondigd. Deze aankondiging moet bij de dienst administratie van je gewest worden ingediend. In deze voorafgaandelijke aankondiging moeten de volgende elementen verduidelijkt zijn: het type uit te voeren isolatiewerken, de aanvankelijk voorziene kost, de vermoedelijke uitvoeringsdatum van de werken en de vermoedelijke datum waarop het premiedossier wordt ingevuld.

Niet alle soorten werkzaamheden worden gesubsidieerd. Dit zijn de werken die subsidies krijgen:

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris