Alles weten over de premies voor dakisolatie in Wallonië

Premies voor dakisolatie in Wallonië

Als je in Wallonië woont, kun je de dakisolatie van je woning laten subsidiëren door het Waals Gewest.

Wat is het bedrag van de premies?

Het Waals Geweest heeft het premiesysteem sinds april 2015 herzien. Momenteel hangt het bedrag van de premie af van één enkel criterium: de persoon die de isolatiewerken uitvoert. Als de isolatie geplaatst wordt door een aannemer, is het toegekende bedrag hoger dan wanneer je de isolatie zelf plaatst.

Het premiebedrag voor de thermische isolatie van je dak bedraagt:

  • door een aannemer: € 5/m²
  • door jezelf: € 2/m²

Pssst! Heb je ook al gehoord van een verhoging van de premies op basis van je inkomen? Elk gezin met een jaarlijks gezinsinkomen lager dan € 93.000 heeft recht op een verhoging die kan oplopen tot € 15/m².

Voorwaarden om aanspraak te maken op de isolatiepremie

Om deze premie te kunnen krijgen, moet je voldoen aan bepaalde criteria (hier leggen we alle toekenningscriteria voor een energiepremie in Wallonië uit), maar dat is niet alles...

Er zijn ook beperkende voorwaarden:

  • de premie geldt enkel voor de eerste 100 m²;
  • het totale bedrag van de toegekende premie mag niet hoger zijn dan 70% van het factuurbedrag, incl. btw;
  • de R-waarde moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 4,5 m² K/W.

Extra voordeel: een belastingvermindering

Naast de premie van het Waals Gewest krijg je ook nog een belastingvermindering van 30% op het bedrag van de werken, incl. btw. Dit bedrag wordt enkel berekend op basis van de isolatiewerkzaamheden. Het bedrag is eveneens beperkt tot € 3.050.

Let wel, het gaat hier om een belastingvermindering, niet om een fiscale aftrek! Dit verschil is belangrijk omdat je voordeel bijna verdubbeld wordt! Waarom? Heel eenvoudig:

  • Een fiscale aftrek vermindert de inkomsten waarop de belasting wordt berekend;
  • Een belastingvermindering vermindert het bedrag van de belasting die je moet betalen.

Laten we een concreet voorbeeld nemen:

  • Als je recht hebt op een belastingvermindering van € 1.000, krijg je dus € 1.000 (ofwel een besparing van € 1.000);
  • Een fiscale aftrek daarentegen komt neer op een besparing van ongeveer € 500 (Bovendien hangt het exacte bedrag van de fiscale aftrek ook af van de belastingschijf van de belastingbetaler).

Een groot verschil voor je portemonnee!

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris