Alles weten over de premies voor muurisolatie in Wallonië

Premies voor de isolatie van buitenmuren in Wallonië

Je muren isoleren langs de buitenkant is een heel efficiënte methode. Daarom wordt deze vorm van isoleren gesubsidieerd door het Waals Gewest.

Hoeveel bedraagt de premie?

Midden 2015 is het premiesysteem in Wallonië volledig herzien. Voor de meeste types isolatie hangt het toegekende premiebedrag af van de persoon die de werken uitvoert: een aannemer of jijzelf. De technieken voor de isolatie van een buitengevel zijn heel specifiek. Daarom moet je hiervoor zeker een beroep doen op een aannemer. Het Waals Gewest heeft dat goed begrepen en geeft dus enkel een hogere premie als de werken worden uitgevoerd door een aannemer.

De premie voor de thermische isolatie van je gevel bedraagt € 12/m² op voorwaarde dat de thermische R-waarde hoger is dan of gelijk is aan 3,5 m² K/W.

Dit bedrag kan nog in de hoogte worden herzien afhankelijk van je inkomen. Elk gezin met een jaarlijks gezinsinkomen lager dan € 93.000 heeft immers recht op een verhoging die kan oplopen tot € 36/m². Wil je weten op welke premieverhoging je recht hebt?

Wat zijn de voorwaarden voor deze premie?

Je bent niet helemaal zeker? De toekenning van een subsidie door het gewest wordt gereglementeerd door bepaalde elementen, zoals je leeftijd of het feit dat de woning wel degelijk in Wallonië ligt (hier worden trouwens alle toekenningscriteria voor een energiepremie in Wallonië uitgelegd). Bepaalde isolatiewerken moeten echter voldoen aan bijkomende voorwaarden.

Ook voor de renovatie van je gevel:

  • de premie geldt enkel voor de eerste 100 m²;
  • het totale bedrag van de toegekende premie mag niet hoger zijn dan 70% van het factuurbedrag, incl. btw;
  • de R-waarde moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan 3,5 m² K/W;
  • het geheel van de werken moet door een aannemer worden uitgevoerd;
  • de werken mogen enkel betrekking hebben op de thermische isolatie van de muren die in contact staan met de buitenlucht.

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris