Wat zijn de premies voor de isolatie van je zoldervloer in Wallonië?

Premies voor de isolatie van je zoldervloer in Wallonië

Je zoldervloer isoleren: een uitstekend alternatief voor dakisolatie. Het kan snel worden uitgevoerd (in minder dan een dag) en het is vooral veel goedkoper. Bovendien helpt het Waals Gewest hier financieel bij. Hoe zit dat nu precies?

De toegekende premie bedraagt:

Het bedrag van de premie voor de isolatie van een zoldervloer varieert van € 5/m² tot € 15/m² op voorwaarde dat:

  • de thermische R-waarde hoger is dan of gelijk is aan 4,5 m² K/W;
  • de werken worden uitgevoerd door een aannemer.

Als je echter beslist om de werken zelf uit te voeren, daalt de basispremie naar € 2/m²!

Waarom dit verschil? De basispremie van € 5/m² kan verdriedubbelen als je over een beperkt inkomen beschikt dat lager is dan of gelijk is aan € 21.900. Het Waals Gewest hanteert een verhoging van de premies op basis van het totale inkomensniveau van je gezin.

Wat zijn de voorwaarden van deze premie?

Om aanspraak te maken op een energiepremie moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Je moet bijvoorbeeld meerderjarig zijn en de geïsoleerde woning moet wel degelijk op Waals grondgebied liggen (we leggen trouwens alle toekenningscriteria voor een energiepremie in Wallonië hier uit). Voor bepaalde isolatiewerken gelden er nog bijkomende voorwaarden.

Aangezien de isolatie van de zoldervloer een alternatief is voor dakisolatie zijn de toekenningsregels gelijkaardig:

  • de premie geldt enkel voor de eerste 100 m²;
  • het totale bedrag van de toegekende premie mag niet hoger zijn dan 70% van het factuurbedrag, incl. btw;
  • de R-waarde moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan 4,5 m² K/W;
  • de premie geldt enkel voor de isolatie van een niet ingerichte zolderverdieping. Je kunt dus niet van de premie genieten als je zolder al is ingericht.

Extra voordeel: een belastingvermindering

Wist je dat? Door je zoldervloer te isoleren, geniet je ook een belastingvermindering van 30%. Naast de premie van het Waals Gewest krijg je ook een belastingvermindering op het bedrag van de werken, incl. btw, op voorwaarde dat je zolder ook achteraf niet wordt ingericht. Dit bedrag wordt enkel berekend op basis van de isolatiewerkzaamheden. Het bedrag is eveneens beperkt tot € 3.050.

Let wel, het gaat hier om een belastingvermindering, niet om een fiscale aftrek! Dit verschil is belangrijk omdat je voordeel bijna verdubbeld wordt!

Haal dus zeker profijt uit dit schitterende idee!

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris