Wat is een koudebrug?

Wat is een koudebrug?

Een koudebrug is een verbindingspunt in de woning waar de isolatie onderbroken is, waardoor er warmteverlies ontstaat. Als je je woning isoleert, moeten koudebruggen zo veel mogelijk vermeden worden.

Specialisten weten heel veel over koudebruggen. Ze komen voor:

  • als de vloer van een balkon in de gevel van het gebouw doorloopt;
  • bij de verbinding tussen een gevelmuur en een tussenmuur (de vloer op een verdieping van je woning);
  • bij de kepers van het dak, als je de isolatie enkel tussen de kepers installeert;
  • maar ook ter hoogte van alle deuren, ramen of loggia's.

Als je woning nog niet is geïsoleerd, zal het warmteverlies via koudebruggen slechts een klein percentage van het totale warmteverlies bedragen. Het warmteverlies via de muren van de woning is immers veel groter dan de warmte die verloren gaat via koudebruggen.

Eens je woning is geïsoleerd, moeten koudebruggen echter zeker vermeden worden: op dat moment hebben ze immers een hoog aandeel in het warmteverlies.

Maar hoe kun je koudebruggen vermijderen?

Terug naar de veelgstelde vragen

Klaar om te isoleren?

Offerte aanvragen

Meer over isoleren met Lampiris